Zespół implantologiczny

Zespół implantologiczny

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie zespołu implantologicznego jest najważniejszym elementem wpływającym na sukces zabiegu i komfort Pacjenta.

Dlatego aby zaoferować leczenie implantologiczne we Wrocławiu i Oleśnicy na najwyższym poziome nawiązaliśmy współpracę z najlepszymi lekarzami w tej dziedzinie.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY IMPLANTACJĄ?

Chciałbyś omówić możliwości leczenia implantologicznego? Zadzwoń!

WROCŁAW ul. św. Mikołaja 51/52

OLEŚNICA ul. Wojska Polskiego 12

Lekarze implantolodzy

Rafał Nowak

Rafał Nowak
Rafał Nowak

Dr n. med. Rafał Nowak, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. Studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ukończył w 2000 roku. Od 2003 roku jest pracownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Medycznym oraz starszego asystenta w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

W 2008 pod kierownictwem promotora dr hab. n. med. Jana Wnukiewicza obronił pracę doktorską pt.: Analiza wytrzymałościowa zespoleń użytych do stabilizacji odłamów kostnych po wykonaniu strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy. Badania modelowe in vitro. W 2011 roku zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej.

Jest współautorem 44 prac naukowych i doniesień zjazdowych z zakesu chirurgii szczękowo-twarzowej opublikowanych w czasopismach medycznych oraz przedstawionych na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Członek i stypendysta European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery oraz stypendysta Funduszu im. E. Niedźwirskiego.

Wykładowca i organizator kursów specjalistycznych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej oraz uczestnik licznych kursów doskonalących z zakresu chirurgii jamy ustnej, szczękowo-twarzowej i implantologii. Zainteresowania praktyczne obejmują szeroko pojętą chirurgię kostną w zakresie jamy ustnej i części twarzowej czaszki, zabiegi rekonstrukcyjne przedprotetyczne i przedimplantologiczne oraz chirurgię ortognatyczną i traumatologię szczękowo-twarzową. Uczestnik staży klinicznych w renomowanych ośrodkach chirurgii szczękowo-twarzowej m.in. w Brugii, Antwerpii, Munster oraz Dreźnie. Członek i stypendysta European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery oraz członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo Twarzowej.

W Gabinetach stomatologicznych Tarabuła dr. Nowak wykonuje złożone zabiegi chirurgiczne oraz implantologiczne.

Joanna Czarnowska

Joanna Czarnowska
Joanna Czarnowska

Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1995 roku. 3 lata po uzyskaniu dyplomu stomatologa obroniła specjalizację w zakresie chirurgii stomatologicznej. Celem Pani Joanny jest świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie, dlatego regularnie poszerza swoje kwalifikacje na krajowych i zagranicznych szkoleniach specjalistycznych, szczególnie z zakresu implantologii i chirurgii szczękowej. W Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA wykonuje złożone zabiegi chirurgiczne oraz implantologiczne.

Asysta implantologiczna

Kamila Stempin

Kamila Stempin
Kamila Stempin

Ukończyła Policealną Szkołę Medyczną we Wrocławiu. W gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki implantologicznej i higienistki stomatologicznej. Specjalizuje się w kompleksowych zabiegach higienizacji składających się ze skalingu, piaskowania oraz fluoryzacji. Pani Kamila Stempin wykonuje również instruktaże z zakresu higieny jamy ustnej, badania płytki nazębnej oraz zabiegi wybielania zębów.