Nasz Zespół

Nasz zespół

Miniaturka wpisu

Drodzy Pacjenci! To dla Was i dzięki Wam się rozwijamy!

Dziękujemy!

Lekarze stomatolodzy

Grzegorz Tarabuła

Lekarz stomatolog

Ukończył wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1995. Następnie uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej. Od 1996 roku jest współwłaścicielem Gabinetów stomatologicznych TARABUŁA. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej (korony i mosty protetyczne, licówki) oraz nowoczesnym leczeniu kanałowym (leczenie ciepłą, termoplastyczną gutaperką).

Joanna Tarabuła

Lekarz stomatolog

Joanna TarabułaUkończyła wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1995. Od 1996 roku jest współwłaścicielem Gabinetów stomatologicznych TARABUŁA. Systematycznie uczestniczy w intensywnych szkoleniach z zakresu leczenia zachowawczego, protetyki i stomatologii estetycznej. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz stomatologii estetycznej (wkłady koronowo-korzeniowe, korony i mosty protetyczne, licówki).

Michał Sarul

Ortodonta

Michał SarulUkończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2004 z ocena bardzo dobrą. Równolegle ze specjalizacją z ortodoncji obronił pracę doktorską w tym zakresie. Pracownik naukowy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu. Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w kursach i specjalistycznych szkoleniach. Autor wielu publikacji z dziedziny ortodoncji w czasopismach specjalistycznych takich jak Angle Orthodontist czy European Journal of Orthodontics.

Anna Gorczowska

Ortodona

Anna GorczowskaUkończyła studia na wydziale lekarsko-stomatologicznym wrocławskiej Akademii Medycznej w 2005 roku. Swoją przygodę z ortodoncją zaczęła od wolontariatu w klinice ortodontycznej, a po zakończeniu stażu podyplomowego na dobre związała się z tą dziedziną stomatologii. Aby poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności praktyczne uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach ortodontycznych . Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Mateusz Gołębiewski

Lekarz stomatolog

Mateusz GołębiewskiAbsolwent wydziału lekarsko-stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, w szczególności w zabiegach usuwania ósemek, jak i zębów zatrzymanych. W Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA wykonuje zabiegi implatnatcji oraz zabiegi przygotowujące warunki do przeprowadzenia implantacji.

Karina Budziejko

Endodonta

Karina BudziejkoAbsolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 2009 roku. Ukończyła również specjalizację ze stomatologii zachowawczej i endodoncji. Zajmuje się głównie leczeniem endo pod mikroskopem, odbudową zębów nakładami typu inlay/onlay, koronami protetycznymi i stomatologią estetyczną. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach głównie z zakresu leczenia kanałowego oraz protetyki.

Marta Olszewska

Lekarz stomatolog

Ukończyła wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Interesuje się stomatologią zachowawczą i estetyczną. Uczestniczy w kursach z zakresu stomatologii estetycznej oraz z komunikacji z Pacjentami.

Aldona Nowicka

Lekarz stomatolog

aldona-1Absolwentka wydziału lekarsko-stomatologicznego wrocławskiej Akademii Medycznej. Interesuje się głównie stomatologią zachowawczą i protetyką. Uczestniczy także w licznych szkoleniach z endodoncji.

Magdalena Borek

Lekarz stomatolog

Ukończyła wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Główne obszary zainteresowań to protetyka oraz leczenie endodontyczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach edukacyjnych.

Małgorzata Szulc

Periodontolog

Ukończyła wrocławską Akademię Medyczną w 2001 roku. Od początku swoją pracę związała z leczeniem chorób przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie periodontologii oraz tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology.

Jakub Niewczas

Lekarz stomatolog

Jakub NiewczasUkończył studia na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym uzyskując tytuł lekarza dentysty. Jego głównym zainteresowaniem pozostają schorzenia przyzębia, wczesne ich rozpoznawanie oraz leczenie. Swój dalszy rozwój zawodowy wiąże również z endodoncją oraz protetyką. W swojej praktyce uwagę zwraca na problemy profilaktyki próchnicy, również u najmłodszych pacjentów, z którymi łatwo potrafi nawiązać kontakt.

Piotr Bilski

Chirurg stomatolog

piotrbilskiAbsolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1996-2007 pracownik Akademii Medycznej i Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej. Od 2007 r. jest specjalistą chirurgii stomatologicznej. Ta dziedzina stanowi główne pole jego zainteresowań zawodowych. Systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Najczęściej wykonuje zabiegi chirurgicznej ekstrakcji zębów.

Aneta Szutowska

Lekarz stomatolog

anetaszAbsolwentka wydziału lekarsko-stomatologicznego wrocławskiej Akademii Medycznej. Interesuje się głównie stomatologią zachowawczą i protetyką. Uczestniczy także w licznych szkoleniach z endodoncji.

Justyna Baran

Lekarz stomatolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w trakcie specjalizacji z protetyki stomatologicznej. W pracy zawodowej skupia się na leczeniu zachowawczym oraz protetyce. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach.

Michał Lizis

Lekarz stomatolog

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Studia ukończył z wyróżnieniem. Interesuje się głównie stomatologią zachowawczą i chirurgią stomatologiczną. Swoje umiejętności stale doskonali i poszerza uczestnicząc w licznych kursach, a także pracując jako wolontariusz w Poradni Chirurgii Stomatologicznej przy Uniwersytecie Medycznym

Izabela Wujec

Lekarz stomatolog

Ukończyła wydział lekarsko-stomatologiczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku 2016 z oceną bardzo dobrą, jednocześnie otrzymując medal im. L.Hirszfelda dla najlepszego absolwenta uniwersytetu medycznego.
Obecnie w trakcie specjalizacji z ortodoncji i to właśnie ta dziedzina stanowi główny obszar jej zainteresowań i dalszego rozwoju. Ponad to interesuje się chirurgią stomatologiczną oraz stomatologią zachowawczą. W swojej praktyce dużą uwagę zwraca na profilaktykę próchnicy od najmłodszych lat.

Agnieszka Sikorska

Lekarz stomatolog

Absolwentka wydziału lekarsko-stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Interesuje się głównie stomatologią zachowawczą, dziecięcą i protetyką. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Kacper Lisiecki

Lekarz stomatolog

Ukończył wydział lekarsko-stomatologiczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku 2017. Aktualnie obywa staż lekarza dentysty,

HIGIENISTKI I ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNE

Kamila Stempin

Higienistka

Kamila StempinUkończyła Policealną Szkołę Medyczną we Wrocławiu. W gabinetach stomatologicznych TARABUŁA pracuje na stanowisku asystentki i higienistki stomatologicznej. Specjalizuje się w kompleksowych zabiegach higienizacji składających się ze skalingu, piaskowania oraz fluoryzacji.

Joanna Dmitrzak

Asystentka

joannadPani Joanna pracuje w gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od marca 2015 roku. Do głównych obowiązków pani Joanny należy czynna asysta stomatologiczna, w szczególności wsparcie zabiegów wykonywanych pod mikroskopem.

 

Dominika Izawitko

Asystentka

Pani Dominika pracuje w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od stycznia 2017 roku. Do głównych obowiązków pani Dominiki należy czynna asysta stomatologiczna.

 

Jaśmina Zapotoczna

Asystentka

Pani Jaśmina pracuje w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od sierpnia 2017 roku, doświadczenie w tym zakresie zdobywa od dwóch lat. Do głównych obowiązków pani Jaśminy należy czynna asysta stomatologiczna.

 

Dagmara Reksa

Higienistka

dagmararDagmara Reksa w gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej pracuje od stycznia 2014 roku. Do głównych obowiązków Pani Dagmary należy czynna asysta stomatologiczna oraz zabiegi higienizacji

Alina Fliszewska

Asystentka

alinafPani Alina pracuje w gabinetach  stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od kwietnia 2015 roku. Do głównych obowiązków pani Aliny należy czynna asysta stomatologiczna.

 

Justyna Wujczyk

Asystentka

Pani Justyna pracuje w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od lipca 2017 roku. Do głównych obowiązków pani Justyny należy czynna asysta stomatologiczna

 

Monika Gródecka

Asystentka

Pani Monika pracuje w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od sierpnia 2017 roku, choć doświadczenie w tym zakresie to ponad dwa lata pracy. Do głównych obowiązków pani Moniki należy czynna asysta stomatologiczna.

 

Bożena Frej

Asystentka

W Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej pracuje od 2003 roku. Oprócz asysty stomatologicznej Pani Bożena Frej wykonuje gabinetowe zabiegi wybielania zębów. Do obowiązków Pani Bożeny należy również asysta ortodontyczna.

Julia Kowara

Higienistka

juliakPani Julia pracuje w gabinetach  stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od października 2014 roku. Do głównych obowiązków pani Juli należy czynna asysta stomatologiczna oraz wykonywanie zabiegów higienizacyjnych.

Brygida Sumińska

Asystentka

Pani Brygida pracuje w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od sierpnia 2016 roku. Do głównych obowiązków pani Brygidy należy czynna asysta stomatologiczna oraz koordynacja zamówień materiałowych w placówce w Oleśnicy.

 

W związku ze stałym rozwojem Gabinety stomatologiczne TARABUŁA poszukują asystentek i higienistek stomatologicznych.

Osoby zainteresowane współpracą z nami prosimy o przesyłanie CV na adres magdalena.madej@tarabula.com z dopiskiem PRACA.

Recepcja

Barbara Choroszy

Recepcjonistka

Barbara ChoroszyUkończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Z Gabinetami stomatologicznymi TARABUŁA związana jest od połowy 2009 roku. Do głównych obowiązków Pani Barbary Choroszy należy bezpośrednia obsługa w gabinetach, a także administracja elektronicznymi zapytaniami Pacjentów.

W związku ze stałym rozwojem Gabinety stomatologiczne TARABUŁA aktualnie poszukują:

kontur_k

  • asystentek i higienistek stomatologicznych
  • lekarzy stomatologów,
  • recepcjonistki;

Osoby zainteresowane współpracą z nami prosimy o przesyłanie CV na adres magdalena.madej@tarabula.com z dopiskiem PRACA.

Zarządzanie

Magdalena Madej

Menedżer generalny

Ukończyła wrocławską Akademię Ekonomiczną w specjalizacji marketing i zarządzanie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako menadżer marketingu. Od wielu lat skutecznie doradza również w obszarze pozyskiwania środków unijnych. Z Gabinetami stomatologicznymi TARABUŁA współpracuje zarządzając marketingiem oraz współtworząc i wdrażając strategię rozwoju firmy.

.

Dagmara Sarul

Menedżer placówki Bellodent (Legnica)

dagmarasAbsolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu. Konsultant do spraw pozyskiwania środków unijnych. Ukończyła w Studium Prawa Europejskiego kursy „Zarządzanie podmiotem leczniczym” oraz „Specjalista ds. kadr i płac w placówce leczniczej.”