Bezpieczeństwo

Profilaktyka zakażeń w gabinetach stomatologicznych

Jama ustna jest idealnym środowiskiem dla takich drobnoustrojów jak: bakterie, drożdżaki, wirusy i pierwotniaki. W czasie zabiegów stomatologicznych istnieje ryzyko przeniesienia infekcji. Każdy pacjent, który przyjdzie do takiego gabinetu powinien być traktowany jako potencjalne źródło zakażenia. W związku z występującymi zagrożeniami podczas wykonywania praktyki stomatologicznej należy przestrzegać zasad higieny i zachować reżim sanitarny, ale także zebrać szczegółowy wywiad z pacjentem.

W Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA, przestrzegamy następujących aspektów profilaktyki zakażeń:

  • oceniamy ryzyko wystąpienia zakażenia poprzez, wywiad z pacjentem,
  • opracowujemy, wdrażamy i nadzorujemy procedury sanitarno-higieniczne,
  • stosujemy odpowiednie działania zapobiegawcze typu: dobór odpowiednich technik i preparatów do dezynfekcji, sterylizacji,
  • edukację personelu w zakresie zapobiegania zakażeniom.

Najważniejszymi zasadami sanitarno-higienicznymi, które są przestrzegane w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA są:

  • posiadanie i stosowanie procedur dekontaminacji oraz procedur unieszkodliwiania odpadów medycznych,
  • mycie i dezynfekcja rąk oraz skóry przed i po każdym zabiegu oraz w każdym przypadku ich kontaminacji,
  • jednorazowe zastosowanie narzędzi,
  • w przypadku narzędzi, które nie mogą być sterylizowane metodami termicznymi dopuszczamy przeprowadzenie procesu tzw. dezynfekcji wysokiego poziomu,
  • powierzchnie, np. elementy unitu, przedmioty, z którymi pacjent ma kontakt są wyczyszczone i dokładnie zdezynfekowane po każdym kolejnym pacjencie,
  • powierzchnie zanieczyszczone krwią, plwocinami i innym materiałem biologicznym są dezynfekowane odpowiednim do tego celu preparatem.

Przez ostatnich kilka lat dał się zauważyć intensywny wzrost zainteresowania pacjentów tematyką związaną z zakażeniami. Pacjenci coraz większą uwagę zwracają na stosowanie procedur profilaktyki zakażeń we wszelkich gabinetach zabiegowych. Jedynym sposobem na ochronę przed zajściem tak niekorzystnych okoliczności jest stosowanie odpowiednich środków ochrony przed zakażeniami.