Rekrutacja

Szanowni Kandydaci do pracy w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA,

w związku ze stałym rozwojem poszukujemy asystentek i higienistek stomatologicznych. Osoby zainteresowane współpracą z nami prosimy o przesyłanie CV na adres magdalena.madej@tarabula.com z dopiskiem „PRACA”. Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarabuła Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 51/52,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@tarabula.com,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

W przypadku przekazywania do nas Państwa aplikacji prosimy o dołączanie niezbędnej formułki:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.