Informacje, zalecenia i instrukcje dla Pacjentów ortodontycznych

SKUTECZNE LECZENIE ORTODONTYCZNE

Jesteś zainteresowany? Masz pytania? Zadzwoń!

WROCŁAW Św. Mikołaja 51/52

OLEŚNICA Lwowska 31/409

LEGNICA Złotoryjska 75-1/1A

Zalecenia dla Pacjentów ortodontycznych noszących stały aparat

Należy pamiętać, że sukces leczenia ortodontycznego zależy w znacznym stopniu od pacjenta, który musi ściśle współpracować z lekarzem prowadzącym leczenie i bezwzględnie wypełniać zalecenia. Ortodonta odpowiedzialny za leczenie, nie może odpowiadać za niezgodne z zaleceniami postępowanie pacjenta i wynikające z tego komplikacje.

W związku z powyższym w fazie leczenia aparatem stałym należy bezwzględnie przestrzegać następujących zaleceń (kliknij “+” aby rozwinąć opis):

Odpowiednia higiena jamy ustnej

Naklejone elementy aparatu ortodontycznego są miejscem zwiększonej retencji płytki nazębnej i resztek pokarmowych. Z tego względu podczas leczenia ortodontycznego należy dokładnie myć zęby pastą po każdym posiłku i używać płynu do płukania jamy ustnej. Należy stosować środki dostępne na rynku, zawierające fluor (chyba, że lekarz zaleci inaczej). W przypadku niestosowania się do powyższego zalecenia, dla zachowania zdrowych zębów, lekarz może zadecydować o konieczności zdjęcia aparatu.

Przestrzeganie harmonogramu wizyt

Wizyty ortodontyczne odbywają się w zależności od rodzaju aparatu co 4-8 tygodni. Nie zgłaszanie się na wizyty powoduje przedłużenie leczenia i zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań. W przypadku uszkodzenia aparatu konieczne są dodatkowe wizyty w celu usunięcia usterki i zabezpieczenia prawidłowego działania aparatu.

Czynne uczestniczenie w procesie leczenia

Niektóre procedury leczenia aparatem stałym wymagają aktywnego uczestnictwa pacjenta w procesie leczenia. Dotyczy to konieczności codziennego noszenia wyciągów międzyszczękowych, wyciągów zewnątrzustnych i aparatów retencyjnych, pozycjonerów, itd. Brak zaangażowania i systematyczności ze strony pacjenta spowoduje zahamowanie postępów leczenia. Konieczne jest też zgłaszanie na bieżąco swoich spostrzeżeń, dyskomfortu i niepokoju dotyczącego leczenia. Dobra komunikacja pacjent lekarz zwiększa twoje bezpieczeństwo.

Wzmożona ostrożność

Aparat jest z założenia tymczasowo naklejony na zęby pacjenta, gdyż istnieje konieczność jego bezpiecznego zdjęcia po zakończeniu aktywnego leczenia. Z tego powodu jest on narażony na uszkodzenia w przypadku braku ostrożności ze strony pacjenta. Najważniejsze jest uważne spożywanie twardych pokarmów. Nóż i widelec jest najlepszym przyjacielem pacjenta w trakcie leczenia. Twarde pokarmy należy kroić na małe kawałki tak aby nie odgryzać ich przednimi zębami. Nie należy też manipulować przy aparacie np.: długopisem, ołówkiem lub palcem. Stan po leczeniu jest wypadkową zbiorowego wysiłku ortodonty, personelu gabinetu, ale również pacjentów i ich rodziców. Piękny uśmiech i zdrowie zębów zależy również od pacjenta.

Instrukcja dla Pacjentów noszących płytkę retencyjną* (aparat zdejmowany)

  1. Aparat należy zakładać równomiernie dociskając palcami boki aparatu do zębów na końcu przód – nigdy nie przez zagryzanie – zdejmować należy zaczynając od boków, nie wolno ciągnąć za ruchome części płytki
  2. Płytkę należy nosić wieczorami oraz przez całą noc przez okres 4 miesięcy, następnie należy zgłosić się na kontrolę do swojego ortodonty. W czasie kontroli należy mieć ze sobą aparat!
  3. Kontynuując retencję należy zgłaszać się na kolejne kontrole według zaleceń,
  4. Aparat po każdym użyciu należy myć ciepłą ale nigdy gorącą wodą, używać średnio twardej szczoteczki manualnej, przeznaczonej tylko do mycia aparatu. Używać mydła lub płynu do mycia naczyń. Pasty do zębów mają zbyt dużo środków ściernych i mogą niszczyć powierzchnię aparatu. Aparat przechowywać zawsze na sucho w pudełku.
  5. Zaleca się stosowanie tabletek zapobiegających odkładaniu się kamienia (tabletki do protez zębowych wg. zaleceń producenta)
  6. Jeśli aparat ulegnie pęknięciu, złamaniu, przetarciu lub pojawią się jakieś dolegliwości związane z noszeniem, należy zgłosić się z nim od razu do lekarza ortodonty (maksymalnie do 7 dni)

Instrukcja dla Pacjentów noszących retainer* (drut przyklejony od wew. strony zębów)

  1. W okolicy stałego retainera należy zachować szczególną higienę. Należy dokładnie czyścić przestrzenie pomiędzy zębami używając nitki „Super Floss Oral –B” (ze sztywnym końcem), używać szczoteczek jednopęczkowych, szczoteczek między-zębowych (wyciorki) oraz irygatora.
  2. W przypadku gdy retainer się odklei, odkruszy, pojawi się jakieś zgrubienie lub ostra krawędź, należy niezwłocznie (maksymalnie do 7 dni) zgłosić się do lekarza stomatologa w celu naprawy.

Informacja o ryzykach leczenia ortodontycznego

Ortodoncja nie jest nauką ścisłą. Nie sposób przewidzieć wszystkich następstw leczenia aparatem stałym w trakcie i po leczeniu ortodontycznym. Nawet standardowe i sprawdzone procedury mogą u niektórych Pacjentów wywołać nieprzewidziane reakcje. Ortodonta prowadzi leczenie według planu zaakceptowanego przez Pacjenta i zakładającego najlepszy możliwy wynik, jednak nie można zagwarantować pełnej satysfakcji z osiągniętego rezultatu i braku powikłań.

Poniżej przedstawiamy potencjalnie mogące wystąpić powikłania leczenia ortodontycznego (kliknij “+” aby rozwinąć opis).

Próchnica zębów i odwapnienia

Aparaty ortodontyczne nie powodują próchnicy, są jednak miejscem dodatkowej retencji resztek pokarmu i płytki nazębnej. Nieprawidłowa higiena (patrz zalecenia dla pacjenta ortodontycznego) może powodować zwiększone ryzyko próchnicy i odwapnień. Najbardziej charakterystyczne są białe plamy w kształcie półksiężyca powstające pomiędzy linią dziąsła a zamkiem ortodontycznym. Są one trudne do zlikwidowania i w przypadku ich pojawienia się lekarz może zalecić zdjęcie aparatu. Należy również podkreślić, że noszenie aparatu stałego nie zwalnia pacjenta z profilaktycznych wizyt i przeglądów u stomatologa co najmniej co 6 miesięcy.

Obrzęk dziąseł i choroby przyzębia

Problemy z przyzębiem mogą pojawić się na każdym etapie leczenia ortodontycznego, a najczęściej spowodowane są niedostateczną higieną. Może je wywołać również specyficzna flora bakteryjna i obciążenie genetyczne. W takim wypadku konieczna jest wizyta u specjalisty periodontologa i kontrole co 3-6 miesięcy. Pacjent z chorym przyzębiem może być leczony aparatem stałym, lecz powinno się to odbywać wyłącznie w okresie remisji choroby. Aktywna choroba przyzębia jest bezwzględnym przeciwskazaniem do leczenia ortodontycznego. Warto też podkreślić, że choroba przyzębia pojawia się bardzo rzadko. Najczęściej występuje proste zapalenie dziąsła (obrzęk i krwawienie), które mija natychmiast po wdrożeniu prawidłowej higieny. Pacjenci z cukrzycą, chorobami tarczycy i kobiety w ciąży są szczególnie narażeni na choroby dziąseł i resorpcje korzeni i dlatego będą objęci szczególną opieką lekarza.

Skrócenie korzeni zębów

Podczas leczenia ortodontycznego u pacjentów może dochodzić do skrócenia korzeni zębów o różnym nasileniu. Niestety nie można przewidzieć, których pacjentów może dotyczyć ten problem. Proces ten jest uwarunkowany genetycznie. Nieznaczne skrócenie długości korzeni nie powoduje żadnych negatywnych następstw. Wyłącznie agresywne skracanie się korzenia zęba jest wskazaniem do przerwania leczenia. Należy wiedzieć, że w pojedynczych przypadkach może dochodzić do samoistnego skrócenia korzeni zębów, u osób nie leczonych ortodontycznie. Do kontroli postępów leczenia może być konieczne powtórne wykonanie zdjęć radiologicznych.

Bóle stawów skroniowo-żuchwowych

Bóle w stawie skroniowo-żuchwowym mogą wystąpić bez lub podczas leczenia ortodontycznego. Najczęściej wywołuje nadmierne zaciskanie i zgrzytanie zębami. Dolegliwości mogą spowodować również stany pourazowe, reumatoidalne zapalenie stawów, wrodzone skłonności do zaburzeń w stawach. Częściej dotyczą płci żeńskiej. Dolegliwości ze strony s.s.ż. występują u pacjentów w wieku 9-30 lat, co pokrywa się z okresem leczenia ortodontycznego. Pojawiające się dolegliwości należy natychmiast zgłosić ortodoncie, gdyż mogą wymagać konsultacji ze specjalistą.

Nawroty niewłaściwych ustawień

Zakończone leczenie ortodontyczne nie gwarantuje idealnie prostych zębów do końca życia. W celu utrzymania pozycji zębów wymagane jest noszenie indywidualnie dobranych reteinerów zgodnie z zaleceniami ortodonty. Pomimo wszystko zmiany ustawienia zębów mogą wystąpić z przyczyn naturalnych jak nawyki: tłoczenie języka, oddychanie przez usta oraz wzrost i starzenie się. Niewielkie stłoczenia, szczególnie siekaczy dolnych, pojawiają się z czasem i często muszą być zaakceptowane.

Urazy spowodowane aparatami ortodontycznymi

W trakcie leczenia ortodontycznego mogą wystąpić uszkodzenia tkanek twardych i miękkich jamy ustnej. Szczególnie w pierwszych dobach po założeniu aparatu na języku i policzkach pojawiają się drobne otarcia (dolegliwościom może zapobiec użycie wosku ortodontycznego). Dolegliwości te znikają po okresie adaptacji i nie mają znaczenia praktycznego. Podczas zdejmowania aparatu ortodontycznego może dojść do uszkodzenia szkliwa i wszelkiego rodzaju uzupełnień. Dotyczy to szczególnie aparatów estetycznych.

Alergia

U pacjentów z uczuleniami objawy alergiczne mogą ujawnić się podczas leczenia ortodontycznego w odpowiedzi na wzrost stężenia jonów niklu, chromu, miedzi pochodzących z aparatu ortodontycznego. Reakcje alergiczne mogą wystąpić również po kontakcie z akrylem, lateksem. Z reguły w/w reakcje objawiają się w postaci miejscowego odczynu alergicznego: zapalenie jamy ustnej, utrata smaku lub metaliczny posmak, uczucie drętwienia, uczucie pieczenia, różnego stopnia przerostowe zapalenie dziąseł przy braku obecności płytki nazębnej. W przypadku wystąpienia w/w objawów należy poinformować lekarza prowadzącego.

SKUTECZNE LECZENIE ORTODONTYCZNE

Jesteś zainteresowany? Masz pytania? Zadzwoń!

WROCŁAW Św. Mikołaja 51/52

OLEŚNICA Lwowska 31/409

LEGNICA Złotoryjska 75-1/1A