Nasz zespół

Drodzy Pacjenci! To dla Was i dzięki Wam się rozwijamy!

Dziękujemy!

Lekarze stomatolodzy

Grzegorz Tarabuła

Lekarz stomatolog

Ukończył wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1995. Następnie uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej. Od 1996 roku jest współwłaścicielem Gabinetów stomatologicznych TARABUŁA. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej (korony i mosty protetyczne, licówki) oraz nowoczesnym leczeniu kanałowym (leczenie ciepłą, termoplastyczną gutaperką).

Joanna Tarabuła

Lekarz stomatolog

Joanna TarabułaUkończyła wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1995. Od 1996 roku jest współwłaścicielem Gabinetów stomatologicznych TARABUŁA. Systematycznie uczestniczy w intensywnych szkoleniach z zakresu leczenia zachowawczego, protetyki i stomatologii estetycznej. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz stomatologii estetycznej (wkłady koronowo-korzeniowe, korony i mosty protetyczne, licówki).

dr n. med. Michał Sarul

Ortodonta

Michał SarulUkończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 2004 z ocena bardzo dobrą. Równolegle ze specjalizacją z ortodoncji obronił pracę doktorską w tym zakresie. Pracownik naukowy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu. Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w kursach i specjalistycznych szkoleniach. Autor wielu publikacji z dziedziny ortodoncji w czasopismach specjalistycznych takich jak Angle Orthodontist czy European Journal of Orthodontics.

Anna Gorczowska

Ortodona

Anna GorczowskaUkończyła studia na wydziale lekarsko-stomatologicznym wrocławskiej Akademii Medycznej w 2005 roku. Swoją przygodę z ortodoncją zaczęła od wolontariatu w klinice ortodontycznej, a po zakończeniu stażu podyplomowego na dobre związała się z tą dziedziną stomatologii. Aby poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności praktyczne uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach ortodontycznych . Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Mateusz Gołębiewski

Lekarz stomatolog

Absolwent wydziału lekarsko-stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, w szczególności w zabiegach usuwania ósemek, jak i zębów zatrzymanych. Uczestniczył w licznych kursach z zakresu implantologii oraz implantoprotetyki. W Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA wykonuje zabiegi implatnatcji oraz zabiegi przygotowujące warunki do przeprowadzenia implantacji.

Aldona Nowicka

Lekarz stomatolog

aldona-1Absolwentka wydziału lekarsko-stomatologicznego wrocławskiej Akademii Medycznej. Jej pasją jest głównie leczenie endodontyczne, leczenie zachowawcze oraz protetyka. W codziennej praktyce nie wyobraża sobie pracy bez powiększenia, które daje jej mikroskop zabiegowy. Prowadzi pacjentów wymagających kompleksowego leczenia, konsekwentnie realizując ułożony specjalnie do potrzeb plan, opierając się na ścisłej współpracy z lekarzami innych specjalizacji. Połączenie wiedzy oraz sprzętu najnowszej generacji pozwala jej osiągać najlepsze efekty, zarówno te estetyczne jak i funkcjonalne. W najbliższej przyszłości planuje rozszerzyć zakres usług o zabiegi medycyny estetycznej.

Marta Olszewska-Wnuk

Lekarz stomatolog

Ukończyła wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ukończyła również specjalizację ze stomatologii zachowawczej i endodoncji. Uczestniczy w kursach z zakresu stomatologii estetycznej oraz z komunikacji z Pacjentami.

Małgorzata Szulc

Periodontolog

Ukończyła wrocławską Akademię Medyczną w 2001 roku. Od początku swoją pracę związała z leczeniem chorób przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie periodontologii oraz tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz European Federation of Periodontology.

Izabela Wujec-Lizis

Lekarz stomatolog

Ukończyła wydział lekarsko-stomatologiczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku 2016 z oceną bardzo dobrą, jednocześnie otrzymując medal im. L. Hirszfelda dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z ortodoncji i to właśnie ta dziedzina stanowi główny obszar jej zainteresowań i dalszego rozwoju. Uczestniczyła w licznych kursach i konferencjach pogłębiając swoją wiedzę ortodontyczną. Najważniejsze z nich:. Prof. Hyo-Sang Park: „Miniimplanty jako wzmocnienie zakotwienia”, Prof. Chris Chang: „Leczenie klasy III. Mechanika asymetryczna. Leczenie interdyscyplinarne nasilonych wad u pacjentów dorosłych.”, Prof. Joanna Antoszewska-Smith i Dr n. med. Michał Sarul: „Biomechanika w praktyce. Warsztaty ortodontyczne na typodontach.”

Marek Nahajowski

Lekarz stomatolog

Ukończył Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z oceną bardzo dobrą, otrzymując jednocześnie medal im. T. Owińskiego dla najlepszego absolwenta Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego. Stale aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności praktyczne, uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Jego głównym zainteresowaniem jest ortodoncja i z tą dziedziną wiąże swoją przyszłość zawodową. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

dr n. med. Rafał Dobrakowski

Chirurg implantolog

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej. W Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA wykonuje zabiegi implatnatcji oraz zabiegi przygotowujące warunki do przeprowadzenia implantacji. Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W latach 2000-2007 pracował w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. W 2005 uzyskał tytuł doktora n. medycznych. Specjalizację z dziedziny chirurgii twarzowo-szczękowej uzyskał w 2006 roku. W 2011 ukończył Curriculum Implantologiczne w College of Dentistry New York University w ramach programu edukacyjnego Implant Continuum Education NYU CD & OSIS & CEIA. Członek Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego OSIS.

Justyna Baran

Lekarz stomatolog

Absolwentka wydziału lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalista protetyki stomatologicznej. W pracy zawodowej skupia się na kompleksowym leczeniu pacjentów. Jej głównym celem jest przede wszystkim zdrowie i zadowolenie pacjentów. Stale podnosi swoje kwalifikację poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Aneta Szutowska

Lekarz stomatolog

anetaszAbsolwentka Wydziału Lekarsko – Dentystycznego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Była uczestnikiem wielu sympozjów oraz konferencji naukowych z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji. Ciągle doskonali swój warsztat pracy, uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz Włoskiego Towarzystwa Stomatologicznego AIC. Główne obszary zainteresowań zawodowych to leczenie endodontyczne pod mikroskopem oraz protetyka.

Aleksa Mucha

Lekarz stomatolog

Ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z wyróżnieniem. Głównym obiektem jej zainteresowań jest stomatologia zachowawcza i endodoncja. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Należy do Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Endodontycznego.

Magdalena Borek

Lekarz stomatolog

Magdalena Borek tytuł lekarza dentysty uzyskała po studiach na Wydziale Lekarsko – Stomatologicznym Wrocławskiej Akademii Medycznej. Z Gabinetami Tarabuła współpracuje od kilku lat realizując swoje zainteresowania zawodowe t.j. endodoncja mikroskopowa, protetyka stomatologiczna oraz minimalnie inwazyjna stomatologia zachowawcza i estetyczna. Wykonuje prace kompleksowej przebudowy zgryzu i uśmiechu. Na co dzień pasjonatka pracy w powiększeniu mikroskopu zabiegowego. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach edukacyjnych. W 2016 roku ukończyła specjalistyczny kurs Curriculum Endodontyczne firmowany przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne. Ukończyła również 2 stopniowe szkolenie z Okluzji i Planowania leczenia prowadzone przez pierwszego w Polsce mentora Kois Center. Praca i rozwój zawodowy są dla niej źródłem ogromnej satysfakcji.

Karina Budziejko

Endodonta

Karina BudziejkoAbsolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 2009 roku. Ukończyła również specjalizację ze stomatologii zachowawczej i endodoncji. Zajmuje się głównie leczeniem endo pod mikroskopem, odbudową zębów nakładami typu inlay/onlay, koronami protetycznymi i stomatologią estetyczną. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach głównie z zakresu leczenia kanałowego oraz protetyki.

Piotr Bilski

Chirurg stomatolog

piotrbilskiAbsolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1996-2007 pracownik Akademii Medycznej i Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej. Od 2007 r. jest specjalistą chirurgii stomatologicznej. Ta dziedzina stanowi główne pole jego zainteresowań zawodowych. Systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Najczęściej wykonuje zabiegi chirurgicznej ekstrakcji zębów.

Agnieszka Sikorska

Lekarz stomatolog

Absolwentka wydziału lekarsko-stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Interesuje się głównie stomatologią zachowawczą, dziecięcą i protetyką. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

HIGIENISTKI I ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNE

Dominika Izawitko

Asystentka

Pani Dominika pracuje w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od stycznia 2017 roku. Do głównych obowiązków pani Dominiki należy czynna asysta stomatologiczna.

Dagmara Reksa

Koordynator Zespołu Asyst

dagmararDagmara Reksa w gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki i higienistki stomatologicznej pracuje od stycznia 2014 roku. Do głównych obowiązków Pani Dagmary należy czynna asysta stomatologiczna, wykonuje również instruktaże i zabiegi higienizacji. Pełni także rolę Koordynatora Zespołu Asyst.

Alina Fliszewska

Asystentka

alinafPani Alina pracuje w gabinetach  stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od kwietnia 2015 roku. Do głównych obowiązków pani Aliny należy czynna asysta stomatologiczna.

Martyna Stam

Asystentka

Pani Martyna pracuje w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od 2018 roku. Do głównych obowiązków pani Martyny należy czynna asysta stomatologiczna.

Paulina Kuriata

Asystentka

Pani Paulina w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA pracuje na stanowisku asystentki stomatologicznej od 2018 roku. Do głównych obowiązków Pani Pauliny należy czynna asysta stomatologiczna.

Bożena Frej

Asystentka

W Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej pracuje od 2003 roku. Oprócz asysty stomatologicznej Pani Bożena Frej wykonuje gabinetowe zabiegi wybielania zębów. Do obowiązków Pani Bożeny należy również asysta ortodontyczna.

Katarzyna Michalska

Higienistka - Asystentka

Pani Katarzyna pracuje w Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA w Legnicy czynnie asystując przy zabiegach i wykonując zabiegi higienizacji. Stałe rozwija się uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.

Kinga Krysiak

Asystentka

Pani Kinga pracuje w gabinetach stomatologicznych TARABUŁA na stanowisku asystentki stomatologicznej od maja 2019 roku. Do głównych obowiązków pani Kingi należy czynna asysta stomatologiczna

W związku ze stałym rozwojem Gabinety stomatologiczne TARABUŁA aktualnie poszukują:

kontur_k

  • asystentek i higienistek stomatologicznych
  • lekarzy stomatologów,
  • recepcjonistki;

Osoby zainteresowane współpracą z nami prosimy o kontakt na zasadach przedstawiony w dziale REKRUTACJA.

W związku ze stałym rozwojem Gabinety stomatologiczne TARABUŁA poszukują asystentek i higienistek stomatologicznych.

Osoby zainteresowane współpracą z nami prosimy o kontakt na zasadach przedstawionych w dziale REKRUTACJA

Centrum Obsługi Pacjenta

Marta Zielińska

Kierownik Centrum Obsługi Pacjenta

Ukończyła studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej uzyskując tytuł Pedagoga specjalnego. Z Gabinetami stomatologicznymi Tarabuła związana jest od maja 2016 roku. Pani Marta koordynuje pracę Centrum Obsługi Pacjenta, zajmuje się również bezpośrednią i telefoniczną obsługą Pacjentów, sporządzaniem wniosków kredytowych a także zaopatrywaniem wewnętrznego sklepu w produkty stomatologiczne.

Izabela Kozieł

Doradca Pacjenta

Ukończyła studia Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Posiada doświadczenie w bezpośredniej i telefonicznej obsłudze klienta, aktywnym pozyskiwaniu klientów oraz budowaniu długofalowych relacji z klientem. Do głównych obowiązków Pani Izabeli należy bezpośrednia i telefoniczna obsługa pacjentów, przeprowadzenia badań opinii Pacjentów a także doradztwo w zakresie wniosków ratalnych.

Barbara Choroszy

Doradca Pacjenta

Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Z Gabinetami stomatologicznymi TARABUŁA związana jest od połowy 2009 roku. Do głównych obowiązków Pani Barbary Choroszy należy bezpośrednia obsługa w gabinetach, a także administracja elektronicznymi zapytaniami Pacjentów.

Paulina Wiecha

Doradca Pacjenta

Pani Paulina ukończyła Wyższą Szkołę Bankową. Posiada kilkuletnie doświadczenie w bezpośredniej i telefonicznej obsłudze klienta. Do głównych obowiązków Pani Pauliny należy obsługa pacjentów w gabinecie oraz telefoniczne umawianie i potwierdzanie wizyt pacjentów.

Wiktoria Ślawska

Doradca Pacjenta

Ukończyła szkołę Reklamy. Posiada wieloletnie doświadczenie w relacjach z klientami. W gabinetach Stomatologicznych Tarabuła, z którymi związana jest od kwietnia 2017 roku odpowiada za bezpośrednią oraz telefoniczną obsługę Pacjentów oraz przygotowywanie harmonogramów wizyt.

Patrycja Mańska

Doradca Pacjenta

Do głównych obowiązków Pani Patrycji należy bezpośrednia obsługa rejestracyjna Pacjentów oraz telefoniczne umawianie i potwierdzanie wizyt pacjentów.

W związku ze stałym rozwojem Gabinety stomatologiczne TARABUŁA aktualnie poszukują:

kontur_k

  • asystentek i higienistek stomatologicznych
  • lekarzy stomatologów,
  • recepcjonistki;

Osoby zainteresowane współpracą z nami prosimy o kontakt na zasadach przedstawiony w dziale REKRUTACJA.

Zarządzanie

Magdalena Madej

Menedżer generalny

Ukończyła wrocławską Akademię Ekonomiczną w specjalizacji marketing i zarządzanie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako menadżer marketingu. Od wielu lat skutecznie doradza również w obszarze pozyskiwania środków unijnych. Z Gabinetami stomatologicznymi TARABUŁA współpracuje zarządzając marketingiem oraz współtworząc i wdrażając strategię rozwoju firmy.

.

Dagmara Sarul

Menedżer placówek

dagmarasAbsolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu. Konsultant do spraw pozyskiwania środków unijnych. Ukończyła w Studium Prawa Europejskiego kursy „Zarządzanie podmiotem leczniczym” oraz „Specjalista ds. kadr i płac w placówce leczniczej.”