Zespół implantologiczny

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie zespołu implantologicznego jest najważniejszym elementem wpływającym na sukces zabiegu i komfort Pacjenta.

Dlatego aby zaoferować leczenie implantologiczne we Wrocławiu, Legnicy i Oleśnicy na najwyższym poziome nawiązaliśmy współpracę z najlepszymi lekarzami w tej dziedzinie.

Uważamy bowiem, że wysokie kwalifikacje merytoryczne naszego zespołu oraz stała praktyka lekarska przekładają się na wysoką jakość przeprowadzanych zabiegów wszczepiania implantów, a przede wszystkim na poprawę zdrowia i zadowolenie naszych pacjentów.

ROZWAŻASZ ZABIEG WSZCZEPIENIA IMPLANTÓW, ALE MASZ PYTANIA? Skorzystaj z konsultacji i skontaktuj się z nami:

WROCŁAW ul. św. Mikołaja 51/52

LEGNICA ul. Złotoryjska 75

OLEŚNICA ul. Lwowska 31/409

Lekarze implantolodzy

Dr n. med Rafał Dobrakowski

Chirurg implantolog

Dr n. med Rafał Dobrakowski jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej, od wielu lat współpracuje z Gabinetami Stomatologicznymi Tarabuła, wykonując zabiegi implantacji oraz zabiegi przygotowujące do właściwego leczenia implantologicznego. Warto podkreślić, że dr Dobrakowski oprócz bogatego doświadczenia (m.in. dzięki pracy w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu) oraz ukończenia szanowanego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, uzyskania w 2005 roku tytułu doktora nauk medycznych i specjalizacji z chirurgii twarzowo-szczękowej, kształcił się także zagranicą. W 2011 ukończył Curriculum Implantologiczne w College of Dentistry New York University w ramach programu edukacyjnego Implant Continuum Education NYU CD & OSIS & CEIA. Dr Dobrakowski jest członkiem Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego OSIS.

Grzegorz Tarabuła

Chirurg implantolog

Ukończył wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1995. Następnie uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej. Od 1996 roku jest współwłaścicielem Gabinetów stomatologicznych TARABUŁA. Specjalizuje się w zabiegach implantologicznych oraz  stomatologii estetycznej (korony i mosty protetyczne, licówki).

Mateusz Gołębiewski

Stomatolog implantolog

Mateusz Gołębiewski jest członkiem zespołu implantologicznego Gabinetów Stomatologicznych Tarabuła. Ukończył renomowany Wydział Lekarsko-stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach z zakresu implantologii oraz implantoprotetyki, prowadzonych przez uznanych specjalistów. W Gabinetach stomatologicznych TARABUŁA kompleksowo dba o pacjentów – przeprowadza wszelkie niezbędne zabiegi, które mają na celu przygotowanie odpowiednich warunków do przeprowadzenia implantacji, zajmuje się także właściwymi zabiegami implantacji. Jego specjalizacją jest chirurgia stomatologiczna, a zwłaszcza zabiegi ekstrakcji ósemek oraz usuwania zębów zatrzymanych.

Jan Tarabuła

Stomatolog implantolog

Dr Jan Tarabuła ukończył Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu na wydziale lekarsko-stomatologicznym w 2021 roku. Jan odbywał praktyki na oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej w Universita degli Studi di Padova, gdzie uczestniczył w planowaniu i leczeniu w zakresie złamań i onkologii twarzoczaszki. Dodatkowo, Jan uczestniczył w wielu kursach z zakresu implantologii i regeneracji wyrostka zębodołowego.

Asystentki implantologiczne

Zabiegi implantologiczne nie mogłyby się odbyć, gdyby nie dbałość o najmniejsze szczegóły asystentek implantologicznych. Nasze pracownice czuwają nad odpowiednim przygotowaniem stanowiska lekarskiego przed zabiegiem wszczepienia implantów. Dzięki nim gabinet stomatologiczny jest sterylny, a instrumentarium implantologiczne oraz narzędzia chirurgiczne zawsze odpowiednio zdezynfekowane. Asystentki implantologiczne dbają także o kontakt z pacjentem, zarówno przed, jak i po zabiegu.