Podniesienie dna zatoki

Podniesienie dna zatoki szczękowej tzw. sinus lift jest zabiegiem umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu implantologicznego w przypadku gdy ilość tkanki kostnej niezbędnej do osadzenia planowanego implantu jest niewystarczająca.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY IMPLANTACJĄ?

Chciałbyś omówić ze specjalistą możliwości leczenia implantologicznego? Nie czekaj. Zadzwoń!

WROCŁAW ul. św. Mikołaja 51/52

LEGNICA ul. Złotoryjska 75

OLEŚNICA ul. Wojska Polskiego 12

Dzięki metodzie sinus lift z wszczepienia implantu może dzięki temu korzystać coraz więcej osób. Bowiem naturalnym procesem fizjologicznym jest, iż po usunięciu zębów zanika nasza tkanka kostna. Podniesienie dna zatoki pozwala odbudować kościec, w którym implantolog wszczepi implanty.

Implantolog wyjaśnia

Implantolog dr n. med. Rafał Dobrakowski

Zwykle trudne warunki do osadzenia implantów występują w tylnych odcinkach kości szczęk a w szczególności gdy w miejscu planowanego zabiegu brak zęba występuje od dłuższego czasu. Brak zęba powoduje bowiem szybki zanik kości i sukcesywne obniżenie dna zatoki ostatecznie uniemożliwiające przeprowadzenie implantacji.

W implantologii stomatologicznej stosowanych kilka metod. Najczęściej stosowane to:

  • metoda zamknięta (tzw. metoda osteomowa)
  • metoda otwarta (tzw. metoda dostępu okna bocznego)
  • sterowana regeneracja kości
Podniesienie dna zatoki
Kliknij aby powiększyć

Metoda zamknięta

W przypadku umiarkowanie korzystnych warunków dla podniesienia dna zatoki możliwe jest zastosowanie tzw. metody osteomowej. Polega ona na wprowadzeniu materiału kościotwórczego poprzez otwory wywiercone w kości pod przyszłe implanty tzw. łoża. W ten sposób można uzyskać ok. 3mm dodatkowego miejsca. Zaletą w porównaniu do metody otwartej jest mniejsza inwazyjność i ryzyko powikłań oraz możliwość szybszej implantacji.

Metoda otwarta

Metoda otwarta stosowana jest w przypadkach gdy do osadzenia implantu niezbędne jest podniesienie dna zatoki o 3mm do 10mm. Zabieg wiąże się dojściem do dna zatoki poprzez boczne okno i wypełnienie tego miejsca materiałem kościotwórczym. Zabieg jest wydłuża czas do właściwej implantacji o okres całkowitego wygojenia czyli od 6 do 9 miesięcy.

Regeneracja kości

Sterowana regeneracja kości jest jedną z metod umożliwiających stworzenie warunków do implantacji. Ilustrację zabiegu regeneracji kości ilustruje film obok.