Jak stosować implanty zębów?

Stomatologia dąży do zachowywania naturalnych zębów.

Czasem jednak różne okoliczności sprawiają, że okazuje się to niemożliwe. W takiej sytuacji polecamy podjęcie leczenia implantologicznego, które pozwala na wyeliminowanie negatywnych skutków utraty zęba.

Wielu naszych pacjentów traktuje utratę zęba jako problem wyłącznie estetyczny. To prawda, że luki w uzębieniu psują uśmiech, zwłaszcza jeżeli są położone z przodu. Nie zawsze jednak pacjenci mają świadomość, że brak jednego z zębów ma negatywny wpływ na resztę jamy ustnej.

W miejscu, w którym ząb został usunięty dochodzi do stopniowego zaniku tkanki kostnej. Jego brak powoduje obciążenie pozostałych zębów, co przyspiesza ich ścieranie i może prowadzić do pękania. Powstanie luki w uzębieniu sprawia też, że pozostałe zęby w szczęce często ulegają przesunięciu, co prowadzi do powstania szpar między zębami oraz pojawienia się wad zgryzu. Utrata zęba może mieć też wpływ na stawy skroniowo-żuchwowe, zostają one bowiem pozbawione prawidłowego podparcia.

Zastosowanie implantu pozwala uniknąć tych problemów, implant zajmuje bowiem miejsce zęba naturalnego.
Implant jest niewielką śrubą, wykonaną najczęściej z tytanu, która zostaje chirurgicznie wszczepiona w kość szczęki. Podczas gojenia implant zostaje stopniowo pokryty tkanką kostną, która trwale łączy go ze szczęką. Implantu nie należy mylić z takimi rozwiązaniami protetycznymi jak np. korona. Jego rola polega na stworzeniu bazy, sztucznego korzenia, na którym zostaje nadbudowane odpowiednie rozwiązanie protetyczne.

Nasi pacjenci czasami obawiają się tego zabiegu, zastanawiając się np. czy implant może zostać przez organizm odrzucony. Jednak sposób funkcjonowania implantu nie powoduje takiego niebezpieczeństwa.

Istnieje natomiast ryzyko, że jeżeli tkanka kostna zanikła w zbyt dużym stopniu, implant nie będzie miał szansy by zostać ustabilizowany. Dlatego w pewnych przypadkach, przed wszczepieniem implantu, przeprowadza się zabiegi podnoszące poziom kości w danym miejscu, np. zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej.

Dzięki temu implanty można skutecznie zastosować w każdej sytuacji. Leczenie implantologiczne pozwala pacjentom na odzyskanie w pełni sprawnego zęba oraz zapobiega negatywnym zmianom w obrębie jamy ustnej. Dlatego nasi dentyści zachęcają do korzystania z tej możliwości.